Sleiver Røreåre 
      (1-12) av 16
Tresleiv 32cm
Tresleiv 32cm
Tresleiv 30cm
Tresleiv 30cm
Hullsleiv rfr. ø160mm x L530mm / Skimmer
Hullsleiv rfr. ø160mm x L530mm / Skimmer
Hullsleiv rfr. ø120mm x L460mm / Skimmer
Hullsleiv rfr. ø120mm x L460mm / Skimmer
Trerørespade m/hull 70cm
Trerørespade m/hull 70cm
Trerørespade m/hull 43cm
Trerørespade m/hull 43cm
Røreåre 120cm stål og poly
Røreåre 120cm stål og poly
Hullsleiv rfr.  ø10 cm
Hullsleiv rfr. ø10 cm
Hullsleiv rfr.  ø12 cm**
Hullsleiv rfr. ø12 cm**
Hullsleiv rfr.  ø10 cm
Hullsleiv rfr. ø10 cm
Tresleiv 23cm
Tresleiv 23cm
Tresleiv 60 cm
Tresleiv 60 cm
Sleiver Røreåre 
      (1-12) av 16