Smittevernutstyr 
      (1-3) av 3
Hånddesinfektion 70-80% alkohol m/glyserin 4 lit.
Hånddesinfektion 70-80% alkohol m/glyserin 4 lit.
Stativ for Berøringsfri dispenser 1,2 lit.
Stativ for Berøringsfri dispenser 1,2 lit.
Berøringsfri dispenser 1,2 lit. hånddesinfeksjon
Berøringsfri dispenser 1,2 lit. hånddesinfeksjon
Smittevernutstyr 
      (1-3) av 3