Pads 
      (1-3) av 3
Ekstra nett 10pk. til skurepad 65565
Ekstra nett 10pk. til skurepad 65565
Ekstra pad 10pk. til skurepad 65565
Ekstra pad 10pk. til skurepad 65565
Skurepad komplett  m/håndtak 13,5x10 cm
Skurepad komplett m/håndtak 13,5x10 cm
Pads 
      (1-3) av 3